سقوط بهمن در اشترانکوه

به یاد کوهنوردان جاودانه شده در اشترانکوه

سقوط بهمن در اشترانکوه

تیمی از کوهنوردان مشهدی جهت صعود به قله اشترانکوه عازم این کوه شده بودند که متاسفانه ۸ نفز از این عزیزان بر اثر سقوط بهمن جاودانه شدند . از طرف تیم تحریریه مجله کوهنوردی بیواک این مصیبت رو به همه تسلیت عرض میکنیم .

این فیلم حاوی صحنه هایی دلخراش است .