لیلا اسفندیاری

فیلم مستند صعود لیلا اسفندیاری به قله K2

این فیلم ، گزارش تلاش زنده یاد لیلا اسفندیاری بعنوان اولین زن ایرانی بر روی قله کی ۲ از زبان خود اوست . لیلا اسفندیاری ، پس از صعود قله ی نانگاپاربات در سال ۲۰۰۸ که در آن سرپرستی تیم را نیز برعهده داشت ، در سال ۲۰۱۰ بر روی قله ی سرسخت کی ۲ تلاش کرد . در شرایط سخت جوی تابستان ۲۰۱۰ هیچ کوهنوردی امکان صعود به قله را نیافت و دو کوهنورد نیز در این میان جانشان را از دست دادند . لیلا اسفندیاری پس از دو بار تلاش و صعود تا کمپ سوم ، از ارتفاع ۷۵۵۰ متری کی ۲ بازگشت . و سال بعد در همان منطقه و در بازگشت موفقیت آمیز از قله گاشربروم ۲ متاسفانه در ارتفاع ۷۸۰۰ متری سقوط کرد و جان باخت. لیلا اسفندیاری را می توان از جسورترین و موفق ترین زنان هیمالیانورد ایران و از اولین زنان ایرانی دانست که توان خود را در هیمالیا آزموده اند . نام لیلا اسفندیاری بدون شک برای همیشه با تاریخ کوهنوردی ایران و ورزش زنان درآمیخته است .