صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان

صعود گروه کوهنوردی ساوالان به قله شاه سلیمان

قله شاه سلیمان به ارتفاع ۲۷۶۰ متر

تاریخ اجرای برنامه: ۹۶/۴/۱۶
ساعت حرکت از میاندواب: ۴/۳۵ دقیقه
ارتفاع مبدا حرکت :۱۳۰۵ متر
ساعت رسیدن به منطقه: ۶/۵۵ دقیقه
مدت زمان صرف صبحانه:۵۰ دقیقه
ساعت شروع کوه پیمایی :۷/۴۵ دقیقه
ارتفاع محل ابتدایی صعود :۱۷۴۰ متر
ارتفاع قله شاه سلیمان :۲۷۶۰ متر
مختصات جغرافیایی
E_46_88-64
N_36_95_04
ارتفاع صعود شده :۱۰۲۰ متر
زمان رسیدن به قله :ساعت۱۳/۲۰ دقیقه
شروع فرود: ساعت ۱۴
اتمام صعود وفرود ساعت ۱۸
مسافت صعود وفرود ۲۵ کیلومتر
زمان صعود وفرود: ۱۰ ساعت و۱۵ دقیقه
عکس بهمن امیر ابی وفریدون کرامت
تهیه متن گزارش: ارشد بابانژاد
سر پرست برنامه: وحید لطیفی

صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان
قله شاه سلیمان

قله شاه سلیمان در دامنه روستای گوی داش قرار دارد ؛ روستای گوی داش از توابع شهر چار اویماق مراغه استان اذر بایجان شرقی می باشد . برای صعود به قله شاه سلیمان کوهنوردان میاندواب از مسیر بعد از روستای اولامچی ونرسیده به روستای حیدر باغی اقدام می کنند .فاصله روستای حیدر باغی تا شهرستان میاندواب ۸۵ کیلومتر هست .وفاصله قله شاه سلیمان از اول شروع کنار جاده اسفالته ۱۲/۵ کیلومتر می باشد.
برای صعود به این قله ازدره ای زاغه گونئی که درسمت چپ جاده مابین اولامچی وحیدر باغی هست گذر بکنی .دره زاغه گونئی تا روستا پوشیده از درختان میوه ( گردو بادام زرد الو الوچه البالو ) می باشد وراه پا کوپ هم تا نزدیکی دامنه کوه دروسط همین باغات میوه هست و کوهنوردان از همین مسیر عبور می کنند .در وسط دره رودخانه ای کم عرض جاری می باشد ولی امسال بعلت خشک سالی اب ان کم شده بود این رودخانه از سرچشمه های رودخانه ای آجرلو که به رود بزرگ جغاتی ( زرینه رود) می پیوندد ودرنهایت به دریاچه ای ارومیه می ریزند .

صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان 

قله شاه سلیمان از کیلومترها دور خود نمایی میکند وهیچ قله ای در منطقه هم شبیه این قله نیست و از دور شبیه قلعه می باشد . وقله یک پارچه از سنگ تشکیل شده وسنگ ها هم کاملا ترک خورده هستند ودر اطراف هم بعلت اب هوای تاثیر گذار بر سنگ ها شکسته شده وریزش نمودند مسیر صعود به بالای قله هم از دومسیر اقدام می کنند یکی از سمت جنوبی ودیگری هم از شمال شرقی قله وبقیه اطراف قله صخره ای وپرتگاه می باشد وبدون ابزار فنی غیر قابل صعود می باشد .

صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان 
گروه کوهنوردی ساوالان ساعت ۴/۳۵ دقیقه صبح با ۵ دقیقه تاخیر در تاریخ ۹۶/۴/۱۶ از شهرستان میاندواب حرکت وبعد از گذر از جاده ای اسفالته تازه احداث ونیمه تمام قره اغاج ومیانه به طرف جاده سمت راست کم عرض اسفالت روستای قورقوچی تغییر مسیر داده وبه طرف روستای هدف راهی شدیم ومسیر ما ببن روستای اولامچی وحیدر باغی دره ای زاغه گونئی می باشد گروه ساعت ۶/۵۵ دقیقه به محل رسید وبعد از صرف صبحانه وآماده ای حرکت شد وساعت ۷/۴۵ دقیقه صعود رسما اغاز گشت وبعد از ثبت عکس کوه پیمایی در یک صعف منظم اغاز شد وراه پاکوپ را از میان باغات میوه ودر کنار رودخانه ادامه دادیم وساعت ۱۰/۳۰ دقیقه به روستای گوی داش رسیدیم واز روستا سه نفر از همنوردان بر گشتند وگروه کوه پیمایی را بعد از گذشتن از داخل روستا از راه سمت راست رودخانه ادامه داده وبه چشمه بین راهی در دامنه ای قله رسید واندکی در کنار چشمه استراحت وقمقمه های خود را پر نمودند وباز هم در مسیر پا کوپ به طرف قله حرکت کرده وساعت ۱۳/۲۰ دقیقه به قله رسیدند ودر نزدیک قله حدودا ۱۰۰ متری آن دکل مخابراتی هست وگروه بعد از استراحت وثبت عکس وصرف تنقلات مثل همه کوهنوردان ساعت ۱۴ فرود اغاز شد ومسیر فرود همان مسیر صعود می باشد وساعت ۱۶ به محل اولیه واغاز صعود رسیدند وبعد از صرف نهار وفریصه ای نماز ساعت ۱۷ به طرف شهرستان میاندواب حرکت وساعت ۲۱/۱۵ دقیقه به محل رسیدیم .

صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان

برنامه با نظم هرچه تمام انجام گردید ولی شیرینی صعود با دادن خبر بد به تلحی انجامید دو نفر از یک خانواده همنوردمان بر اثر سانحه رانندگی تصادف نموده بودند ودونفر از انها فوت شده بود وبه بازماندگان انها از طرف گروه وجامعه کوهنوردی تسلیت می گوییم .