دماوند

برگزاری اردوی آمادگی تیم کوهنوردی کارل مارکس