بهداشت فردی درمناطق کوهستانی

کی بود؟ کی بود؟ من نبودم….

 راستی چه کسی مسئول فرسایش خاک و پوشش گیاهی

ونیز مشکلات بهداشت فردی درمناطق کوهستانی وطبیعت و جمع‌آوری زباله‌ها می‌باشد؟

بهداشت فردی درمناطق کوهستانیبهداشت فردی درمناطق کوهستانی

تاریخ زندگی بشر از خاطره های تلخ وشیرین ونیک وبد عجین است, چنانچه به فراز ونشیب جامعه و روزگار کنونی ارزیابی و پژوهشی اجمالی داشته باشیم فداکاریها, زحمات طاقت فرسای دانشمندان ومحققین برای آسایش بشریت, مهربانی  مسالمت آمیز ونیز جستجوی صلح وآرامش برای انسان واژه های بی بدیلی است که انسان در طول تاریخ با همت وتلاش وبا دشواری وسختی خلق کرده و بدست آورده است, در این عرصه کار وتلاش مردمان نیک صفت ونیک اندیش همواره به عنوان منجی و منادی فدا کاری در کنار بشریت بوده ونقش آفرینی کرده اند, با این تصور جایگاه وکرامت انسان نسبت به دیگر جانداران حایز اهمیت وافتخاری است که بشریت را نسبت به دیگر موجودات تفکیک وبه عنوان( اشرف مخلوقات) متمایز کرده, اما شخصیت والای انسان در طول تاریخ در عرصه زندگی اجتماعی با همه توانمندی وپیشینه افتخار آمیز همواره مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است, جنگ ونابرابری, عدم پای بندی به حقوق دیگران, عدم پای بندی به ارزشهای اجتماعی ونیز در برخی مواقع عدول از خطوط قرمز کارنامه مردودی است که با تاسف در طول تاریخ بر شانه های انسان سنگینی می کند. در عصر کنونی افزایش جمعیت و صنعتی شدن جامعه موجب توسعه شهر نشینی شده و در آینده بشریت با فرسایش وبحران چها رکن اصلی بیوسفر(  آب،خاک ،هوا ،جانداران   (روبرو خواهد شد که به عنوان یک تراژدی اصالت انسان را به بن بستی تلخ و نا فر جام به چالش کشیده است. گسترش شهرها وتصرف مراتع و جنگلها, پیشروی در زیست گاها و مناطق حفاظت شده جانوران, تولید و انباشت زباله در مناطق کوهستانی, استخراج بی رویه مواد کانی از معادن و غیره همگی در جهت تهدید و نابودی هستی و زندگی بشریت می انجامد. متاسفانه انسان برای تنوع و بهتر زیستن همواره در حال کنجکاوی و کشف جاهای بکر و بدنبال گسترش دنیای خویش است, در جامعه ای که تعداد قلیلی در پی منافع شخصی بوده وتلاش می کنند از همه فرصت ها و ابزارها برای تملک بیشتر از آب و خاک ومنابع طبیعی بیشتر از سهم خود برداشت نمایند, این توقع و شاید زیاده خواهی بشر دیر یا زود جهان هستی را به ملک شخصی و خصوصی انسان تبدیل خواهدکرد، فرسایش خاک و پوشش گیاهی ونیز مشکلات بهداشت فردی درمناطق کوهستانی وطبیعت خاطرانسان را آزرده می‌کند، چه کسی مسئول جمع‌آوری زباله‌ها می‌باشد؟

             زبان دلم دهان به شکایت گشوده است        باید مگر به لطف تو التیام (ظهوری)

چه کسی مسئول جمع‌آوری زباله‌ها می‌باشد؟

بهداشت فردی درمناطق کوهستانی جایگاه مسئولیت اجتماعی انسان

اکنون با بهره گیری از دانش وتجهیزات صنعتی انسان برای تصاحب کرات دیگر نیز دست بکار وموفقیت هایی نیز کسب شده است, آیا جهان کنونی پاسخ گوی نیازمندی های بر حق ویا بناحق بشریت خواهد بود؟ دست یابی انسان و بازدید از غارها نیازمند برخی لوازم و وسایلی هست که خواسته وناخواسته  اثر زیست محیطی داشته و اکثر موجودات غار زی بخاطر حضور بی هنگام انسان در مدخل غارها مورد آزارقرارگرفته ومتواری شده اند,از طرفی انسان امروزی در اقدامی ناباورانه در عمق دریاها نیز برای دست یابی به اسفنجها وموجودات دریایی دست بکار شده و با اکتشاف وکندن اشیایی که سالیان متمادی در عمق دریاها ساخته و پدید آمده اند برای دکوراسیون وبه قصد تجارت خرید وفروش می شوند, متاسفانه انسان متمدن با دربند کردن حیوانات در پارکها و منازل  قصد تجارت وکاسبکاری داشته و از تماشای جانوران دربند وقفس لذت می برد,آخرین یوزپلنگ چقدر ارزش دارد؟ آخرین پلیکان چه قیمتی خواهد داشت؟ انسان با ورود خود به مناطق کوهستانی و طبیعی محیط زندگی جانوردان را نا امن کرده واغلب آنها محل زندگی خود را ترک ومهاجرت می کنند, متاسفانه انسان در همه جای جهان احساس مالکیت داشته وخود را (اشرف مخلوقات)می داند ؟ در جامعه ای که هر کسی بنا به موقعیت وجایگاه اجتماعی نسبت به حقوق دیگران تعهدی نداشته وبه قصد ویا به عمد مرتکب قصور وخطا می شود بی تردید جایگاه مسئولیت اجتماعی انسان خردمند خدشه دار وشخص مورد نظر به عنوان فرد سست عنصر متهم به نقض حقوق اجتماعی خواهد شد .

بهداشت فردی درمناطق کوهستانی                 حمل زباله توسط همنوردان

همان بهتر که از خود شرم داریم       بدین شرم از خدا آزرم داریم (نظامی)

تکرار حوادث کوهنوردی عدم پای بندی به قانون طبیعت وعدم شناخت از توانایی خویش وغفلت از شرایط منطقه ومحیط

روزانه میلیونها راس دام توسط انسان ذبح شده وظاهرا گوشت حیوانات در جهان از پر مصرف ترین غذاها بوده ودر سبد کالایی بشر اهمیت بسزایی دارد , از اینرو برخی حیوانات غیر اهلی بوده ودر طبیعت توسط انسان صید می شوند ونیز تعداد کثیری از حیوانات اهلی که توسط انسان پرورش یافته وبرای تغذیه وخوراکی نگهداری می شوند, در واقع همه موجودات زنده نسبت به خوشی وناخوشی واحساسات درونی آگاهی داشته ونسبت به هم نوع خود ابراز احساس وهمدردی می کنند, از اینرو درد وآلامی که از جانب انسان وجهت رفع نیازمندی های بشر به جانوران تحمیل می شود چه توجیهی برای انسان متمدن دارد؟ طبق تحقیقات دانشمندان وزیست شناسان نقش انسان در تاریخ, عامل مهمی در انقراض انواع حیوانات و پستانداران بوده, که یکی از علت های  اصلی آن افزایش جمعیت و نیاز بشر به مواد غذایی حیوانی می باشد. با این تصورهمه موجودات جانداردارای حقوق و شایسته حق انتخاب وحیات می باشند , از اینرو رابطه کنونی انسان با جانداران اهلی وغیر اهلی به عنوان یک رابطه نابرابر بوده ونادیده گرفتن حقوق حیوانات منصفانه وعادلانه نیست,آیا تکلم واراده توجیه وحق انتخاب انسان بر همه موجودات وکره زمین خواهد بود؟ حوادث تلخ وناگوار به عنوان تراژدی روزشمار در فراز ونشیب تاریخ کوهنوردی دل انسان را آزرده می کند، آنچه رخداده خواسته ونا خواسته از دیده و نظر پنهان نیست که همچون داغی فسون و حسرتی گران بر جامعه بیدار و آگاه کوهنوردی سایه افکنده است, تکرار حوادث کوهنوردی از گذشته تا حال نشانگر عدم پای بندی به قانون طبیعت وعدم شناخت از توانایی خویش وغفلت از شرایط منطقه ومحیط می باشد,گو اینکه طبق ارزیابی وبررسی های انجام شده عامل اصلی اغلب حوادث قصور واشتباه افراد حادثه دیده می باشد. اکنون انسان در همه امور ودر رفتار و کردار خود بی تفاوت و سهل انگار شده وگاها برای ارضاع وپاسخگویی به نارضایتی های درونی خویش دست به اعمال نادرست وغیر اخلاقی زده تا با هدف عمل تلافی جویانه آرامش روانی خود را باز یابد.

بهداشت فردی درمناطق کوهستانی

حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است

بقول حافظ

شرممان باد زپیشینه آلوده خویش              گر بدین  فضل و هنر نام  کرامات  بریم

قدر وقت ار نشناسددل وکاری نکند             بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

لذا بر حسب عادت ناخواسته گاهی احقاق حقوق فردی در جامعه با تصور انتقام وقصد تلافی جویانه لذت بخش وتسلی خاطر است, از اینرو بسیار درد ناک ورنج آور است برخی از شهروندان در مقابل عمل نادرست و غیر اخلاقی دیگران با عمل تلافی جویانه مرتکب کارناپسند و غیر اخلاقی می شوند ,آیا عمل مقابله وتلافی جویانه در مقابل ارتکاب تخلف وبی بند وباری در محیط کوهستان از منظر اخلاقی پسندیده است؟ آیا علاقه مندانی که ساعاتی را در کوهستان سپری کرده وبه کوهنوردی می پردازند بی توجهی به بهداشت وتخریب را بی حرمتی به طبیعت وکوهستان نمی دانند؟متاسفانه انجام عمل خلاف و ناپسند در مناطق و مسیرهای کوهستانی با تصور عدم روئیت عموم ودسترسی قانونی توجیه ناخوشایندی است که وجدان بیدار ما را به چالش کشیده است, از اینرو با تصور اینکه کوهستان خلوت گاه شخصی ومحیط امنی برای احیای روحیه ودست یابی به غرایظ ومنافع شخصی بوده و در انجام اعمال نیک وبد شاهد وناظری نیست خود را منزه از تخطی وخطا میدانیم ,  براستی پایبندی به اصول انسانی وعدم تخریب و ریختن زباله در محیط شهری و معابر ونیز حفظ حریم وکرامت کوهستان کار غیر ممکن ودشواری است؟آیا وجود انبوه زباله واعمال غیر اخلاقی وخلاف در مدخل غارها ومناطق صعب العبورحاکی از بی توجهی به اصول انسانی نیست؟تمامی آنچه بطور مختصر یاد آوری وبیان گردید خطاهایی هست که به قصد ویا به عمد توسط انسان انجام گرفته و بشر در طول تاریخ با داشتن قوه تعقل وبر حسب ماهیت ذاتی همواره از قبول آن سرباز زده وزیرکانه با عدم پذیرش آن خود را منزه از گناه وخطا می داند,با این تصورارتکاب اشتباهات که در طول تاریخ منجر به خطاهای اجتناب ناپذیر گردیده به هیچ عنوان پایانی نداشته وهمواره انسان در ماوراء خود به جستجوی متهم وخطاکار وجدان بیدار خود را به بازی گرفته است.