از ارتفاع چهار هزار و پانصد متری به بعد که پوشش گیاهی نداره . بجز خاک و سنگ و یخ و گوگرد چیزی به چشم نمیخوره . باید از ارتفاع پایینتری محدود میکردن . مثلا از ارتفاع دو هزار متری به بالا . همه میدونن غیر از گردشگرها عوامل تخریبی شدید تری وجود داره . مثل تردد اتومبیل ها . چهار پایان . چرای دام . فعالیتهای معادن و ….
اون شخصی که این قانون رو وضع کرده مسلما هدفش کاسبی بوده .