جو کیندر

جو کیندر در اولین صعود استخوان تومااواک (Bone Tomahawk)

جو کیندر ؛ صعود دیواره ای با درجه سختی ۵.۱۴d/15a

جو کیندر یکی از برترین های سنگ نوردی آمریکا است ، صعود دیواره Bone Tomahawk توسط Joe Kinder دیواره ای با درجه سختی ۵.۱۴d/15a که صعود آن حاصل تلاشی ۶ ساله بوده است .

این ویدیوی زیبا را در بیواک تماشا کنید