فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)

در ایـن مطلب می خواهیم برای شما دوست ها عزیز دربـاره  فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi) توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم ضمناً در ادامه به معرفی اعضای با ارزش ایـن کمیته خواهیم پرداخت . در ادامه همراه ما باشید.

در سـال ۱۳۲۶ ورزش کوه‌ نوردی ایران حاوی تشکیلات رسمی شد در سـال ۱۳۲۷ فدراسیون‌های کوه‌ نوردی و اسکی درهم ترکیب و به اسم فدراسیون کوه‌ نوردی و اسکی ایران آغاز بکار کرد. در سـال ۱۳۵۳ و در جستجوی گسترش هر دو رشته کوه نوردی و اسکی دو فدراسیون به صورت جدا از هم در آمدند. فدراسیون کوهنوردی در سـال ۱۳۸۶ و به دنبال استقلال فدراسیون سنگ‌ نوردی جهانی IFSC از فدراسیون جهانی کوه‌ نوردی UIAA به «فدراسیون کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی» اسم خود را تغییر داد و از آن بـعد با ایـن عنوان معرفی شد. حالا «رضا زارعی» ریاست ایـن فدراسیون را به عهده خود گرفته است.

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)

«فدراسیون کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی» با ظرافت به ابعاد مختلف کار در حوزه ‌های کوه‌ نوردی؛ سنگ نوردی طبیعی و درون سالن؛ اسکی کوهستان؛ یخنوردی و… طیف بزرگی از ورزشکاران را تحت حمایت خو قرار داد. رشته‌های کوه‌ نوردی حرفه‌ای؛ کار ‌های هیمالیانوردی؛ صعودهای رقابتی اعم از «درون سالن» در رشته‌های سرطناب؛ سرعت و بولدرینگ و صعودها یا پیمایش‌های «طبیعی» از جمله دیواره‌ نوردی؛ یخ‌ نوردی و غارنوردی جز رشته‌های اصلی و پرارزش کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی می‌باشد. در دوره های آموزشی حرفه‌ای ایـن فدراسیون؛ اعزام‌های مختلف مربیان به کلاس‌های توسعه یافته کشورهای حوزه آلپ برای بالا بردن کیفیت تاکتیکـی و فنی ورزش کوه‌ نوردی لنجام شده است . در ورزش سنگ نوردی درون سالن نیز با ظرافت به جوان بودن ایـن رشته ورزشی در آسیا و مخصوصا در ایران؛ کارهای شایسته‌ای از جمله اعزام‌های سالیانه تیم‌های ملی سنگ نوردی داخل سالن به مسابقات قهرمانی سنگ نوردی آسیا؛ میزبانی تورنمنت‌های بین‌المللی صورت گرفته است . «فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی» متشکل از کارگروه های متفاوتی هست و در رأس آن رئیس و دبیر می‌باشند. ایـن کارگروه ها در حوزه ‌های متفاوت و ورزش‌های جذاب و متنوع از جمله کوه‌پیمایی؛ کوه‌نوردی؛ سنگ نوردی طبیعی و سنگ نوردی درون سالن (صعودهای ورزشی)؛ یخ نوردی و اسکی کوهستان کار می‌کنند. دیگر کار گروه ها نیز از قبیل پیش کسوتان؛ پناهگاه‌ها؛ پزشکی کوهستان و جستجو و نجات؛ روابط عمومی؛ کارها استان‌ها؛ آموزش و روابط عمومی؛ بیـن الملل و فرهنگی زمینه را در جهت گسترش علمی و فرهنگی ایـن ورزش مهیا ساخته اند. «فدراسیون کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی» وظیفه تعلیم دادن در سطوح مختلف را دارا می باشد ؛ همچنین تشکیل تیم ملی و گزینش برترین کوه‌ نوردان کشور برای عضویت در تیم‌های ملی کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی را بر عهده دارد تا به‌ خاص در صعود های ملی و بین‌المللی که در رأس آنان هیمالیا نوردی هست کارکشته ترین کوه‌ نوردان کشور را اعزام کنند و افتخارات ارزنده‌ی دیگری را برای کشورمان به برست آورند . ضمن ایـن که پیرو بودن فعال مسئولین ایـن فدراسیون در مکامل بین‌المللی کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی؛ نیز اکنون سمت عناوین و سمت های آسیایی و جهانی نیز برای کشورمان تاییـد شده می باشد. گفتنی است؛ کارهای کوه‌ نوردی و صعودهای ورزشی در سطوح پایین‌ تر زیر نظـر هیئت‌های همه کشور برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود و آنان نیز با حمایت از فعالین ایـن عرصه که مسئولیت انجام برنامه‌ها در سطح باشگاه ها؛ گروه ها؛ ادارات؛ دانشگاه‌ها؛ کارخانجات و انجمن‌های مختلف را دارد؛ به ترویج عملی ایـن ورزش پرداخته می شود.

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (msfi)