غارنوردی اکتشافی در پاپوآ واقع در گینه

غارنوردی اکتشافی در پاپوآ واقع در گینه

غارنوردی اکتشافی در پاپوآ واقع در گینه

یک تیم از کاشفان غارنوردی برای کشف غارهای غول پیکر و رودخانه های زیرزمینی به قلب جنگل های انبوه پاپوآ واقع در گینه نو میروند آنها می خواهند به دروازه آغازین غار راهی پیدا کنند ، کنجکاوی و حس ماجراجویی این تیم را حتی در حال رانندگی این افراد که کمی دیوانه وار است کاملا میتوان مشاهده کرد ، این تیم برای رسیدن به شور و شوق و هیجان همه سختی ها را به جان میخرند .

تماشای این ویدئو را به دوستان خود نیز پیشنهاد دهید .