کوهنوردی

کوهنوردی تا مرز طاقت نهایی

 اصول اولیه کوهنوردی

ابراهیم فرجی پور

اغلب مردم و کوه پیمایان تعریف و برداشتهای مختلفی از ورزش کوهنوردی دارند ،و درمجامع و رسانه ها این رشته ورزشی را گل گشتی یا ورزش مفرح بکار میبرند،با توجه به اینکه درکار آموزی اولیه کوهنوردی تعریف جامع و علمی ازاصطلاحات وواژهای کوهنوردی و کوه پیمایی بیان شده ولی متاسفانه در جامعه برداشتهای متفاوتی نسبت به رشته کوهنوردی رایج و فرهنگ سازی شده است، از این رو لازم است با بکار گیری و گویش درست و علمی از واژه های این رشته ورزشی داشته باشیم ، فعالیتهای ورزشی و پیاده روی در مناطق و محیطهای پیرامون با شرایط و مقتضیات خود طبقه بندی میشود ،بطور کلی ورزش کوهنوردی یک فعالیت هوازی ،استقامتی و علمی است که متکی بر اصول اخلاقی، تعهدات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق کوهستانی با هدف صعود به قله ، تجربه کردن در شرایط سخت و دشوار، لذت بردن از محیط پاک کوهستان که با توجه به شرایط محیطی وسختی برنامه نام گذاری و تعریف میشود:

اصول اولیه کوهنوردی
کوهنوردی یک ورزش مفرح

گل گشت :برنامه های یک روزه با ترکیب خانوادگی در پارکها و اطراف شهرها به قصد تفریح و فعالیت هوازی ورزشی و سپری کردن یک روز تعطیل

گلگشت
صعود گروه کوهنوردی ساوالان به قله قره داش تکاب

کوه پیمایی :برنامه های یک روزه با ترکیب علاقه مندان به کوه و پیاده روی سبک در دامنه ها و کوهستان به قصد تمرین و لذت بردن از مواهب طبیعی و داشتن لوازم معمولی یک روزه :

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی
صعود گروه کوهنوردی قله شاه سلیمان

کوهنوردی : برنامه های یک یا چند روزه با ترکیب نفرات هم سطح به قصد ورزیده شدن و پیاده روی در ارتفاعات با ساز و برگ کوهنوردی و شب مانی در ارتفاع :

 اصول اولیه کوهنوردی
پروانه کاظمی از «موستاق آتا» تا «دائولاگیری»

کوهنوردی حرفه ای : برنامه های طولانی مدت و استقامتی با ساز وبرگ و تجهیزات کوهنوردی و لوازم فنی به قصد صعود به قلل مرتفع و ماجراجویی به قصد رکورد زدن به ارتفاعات ۸۰۰۰ متری و دایر کردن کمپ و سازگاری با محیط جهت صعود مرحله ای تا مرز مرگ وزندگی :
کوهنوردی سرعتی یا ماراتون: صعود کردن واجرای برنامه های سرعتی به قصد رکورد زدن با ساز وبرگ کوهنوردی بدون دایر کردن کمپ از مبدا تا مبدا:

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی
مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی

سنگ نوردی یا صعودهای ورزشی : اجرای برنامه های مهارتی و فنی و صعود کردن در دیواره های مصنوعی و طبیعی بصورت عمودی با استفاده از تجهیزات و لوازم فنی به قصد لذت بردن و ورزیده شدن اندامها ونیز ایجاد رقابت برای مسابقه وکسب امتیاز:

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی
متاسفانه اغلب کوه رویان و کوه پیمایان بدلیل عدم تفکیک تعاریف فوق و بدلیل نداشتن آمادگی و عدم آگاهی از شرایط سخت برنامه های کوهنوردی نسبت به سختیها و واقعیتها ی درونی این رشته ورزشی دقت نظر نداشته و این آغاز آسیب پذیری و بد اندیشی نسبت به کوهنورد ی است ،لذا عدم آگاهی از وقوع حوادث در کوه و ارتفاعات باعث ترویج آثار نامطلوب در جامعه کوهنوردی خواهدبود .به همین منظور لازم است برای کاهش حوادث و لذت بردن از این رشته ورزشی در مناطق کوهستانی اهداف و خواسته ها ی خود را مشخص کرده و برای دست یابی به اهداف تایین شده آمادگی کامل داشته باشیم .

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی

کوهنوردی ورزشی استقامتی ،دشوارو پر مخاطره بوده لذا آمادگی به این منظور خطا وخطر را کاسته و در عین حال لذت بخش و دلنشین خواهد بود، از این رو نادیده گرفتن سختیها و عواقب نا خواسته باعث دلسردی و نیز متحمل شدن آسیب های اندامی و روحی گردیده و بناچار از ادامه فعالیت در این رشته محروم میشوند، در این خصوص گاهی در برنامه های کوهنوردی مشاهده میشود افراد شرکت کننده با نگرانی و نق زدنهای پیاپی از محتوای برنامه و سختی آن ناراضی و در پایان با خاطری تلخ و خستگی مفرط به منزل باز میگردند،از این رو برای لذت بردن از کوهنوردی و بخاطر سپردن مناظر زیبا و لذت بخش کوهستان لازم است با آمادگی جسمانی و داشتن لوازم مورد نیاز برنامه و همچنین با اشتیاق و رغبت در برنامه ها حضور یافته و در پایان با خاطری خوش به منزل و محل کار مراجعت نماییم.

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی

تصور موفقیت جدا از پیش بینی های مناسب و بدون استفاده ازاطلاعات تخصصی که محصول تجربه گران سنگ گذشتگان است و بدون استفاده از تجارب و برنامه ریزی زمانبندی شده ای که از سوی سر پرست و مربیان تیم گره خورده باشد نادرست است .صعود به قلل مرتفع یعنی نزدیک شدن به مرز طاقت نهایی انسان……، پس هرکسی که آن آرزو را در سر می پروراند باید خود را شناخته و قابلیت های جسمی و روحی خود را سنجیده وبا آزمونهای سخت آن را تجربه کرده باشد، به مصاف قله های رفتن با ادعامیسر نمی شود، با غرور تامین نمیگردد.بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت کامیابی حاصل نمیشود، وقتی انسان به مرز طاقت خود نزدیک میشود همه جزئیات اهمیت می یابد، کوچک ترین درد و ناراحتی عضلانی یا مفصلی انسان را از پا می اندازد ،بی توجهی به تعادل کمی و کیفی در تغذیه و وسایل سد راه صعود میشود ،بی خوابی یا کم خوابی مفرط تشخیص را مختل می کند ،غصه و اظطراب، تشویش فکری به خطای مهلک در تصمیم گیری می انجامد،آنها که بر خود تسلط ندارند نمی توانند در این راه گامی استوار بردارند و برسراین مرز خطر کنند

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی،کوها همانگونه که با نشاط و لذت بخش هستنددر مقابل سرسختی و نا آگاهی انسان با صلابت و خشن بوده و باعث عواقب ناگواری میشوند ،آمادگی و شناخت ، فشار روانی و دلواپسی صعود ،همزیستی تیمی و عادت به خلق وخوی جمع ،هم اندیشی تیمی در شرایط بحرانی ،آمادگی و همکاری از فرصتهای پیش آمده ، پرهیز از خواسته ها و انگیزه های شخصی و تحمل سختی های رایج در صعود . . . از عوامل موفقیت وتعین کننده در برنامه های کوهنوردی است، اما همه اینها مقدمات کارند ،اراده و هدف برای دست یابی به آرمانهای ملی و میهنی و نیز محک زدن و سنجش شخصیت وجودی خویش در ناملایمات صعود و سختی های پیش بینی شده ،خود گذشتگی و فدا کاری در شرایط سخت همگی عوامل ناشناخته ای هستند که انسان را در آزمونی سخت به چالش کشیده وباید با مشورت و رعایت دانسته های ذهنی پیروز میدان شد ،اعضای تیم باید سخت ترین انضباط را بپذیرند وضمن حفظ هوشیاری خود و ارائه نظر پیرو مطلق سر پرستی باشند، و هیچگاه اجازه ندهند در برنامه دو دسته گی و تفرقه رخ دهد ،تک روی و تهور در مقابل تشخیص سر پرست و مربی باید محو شود همگی باید صبورانه یکدیگر را تحمل کنند و یاری رسانند تا گروه در بهترین شرایط قرار گیرد و عضو ضعیف تر از کار آیی جمع نکاهد با رفتارهای خود پسندانه و نسنجیده برخی دیگر از افراد به پراکندگی جمع نینجامد

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی
صعود گروه کوهنوردی ساوالان به قله قره داش تکاب

،نادیده گرفتن نقاط ضعف و قوت در برنامه ، دخالت پی درپی درتصمیمات سر پرستی و اهداف تعین   شده و خورده گیریهای پیاپی از آفات غریزه های شخصی بوده که گاهی در شرایط سخت همگی را به کام نابودی کشانده و یا منجر به بروز ناملایمات جبران ناپذیر می گردد ،بدون مراعات تدریجی در پیشبرد برنامه و اهداف تعین شده گروه به کامیابی نمی رسد،لذا برای رسیدن به قله باید هوشمندانه اعمال خود را کنترل کرده و برای برداشتن گامهای نهایی برای هدف مورد نظر با گرنش در مقابل عظمت آن و همچنین کمک و یاری رساندن به دیگران بخصوص آنان که ضعیف تر هستند برای ایستادن بر روی قله از اولین نفرات نباشیم ،در این صورت با اقتدار و فداکاری، با خرد جمعی و تیمی بر بلندای قله ایستادن ،از این همت والای خویش و تلاش جمعی برای دست یابی به آرمانهای خودبی اختیار شاهد اشک شوقیم ،فله همواره پا برجاست باید با تدبیر و عزمی دوباره راه بازگشت را در پیش گرفت مراجعت به کمپ لذت بخش و کام صعود دلنشین خواهد بود:

مفاهیم اصول اولیه کوهنوردی
ابراهیم فرجی پور