ماد در ماداگاسکار - صعود با شان ویلانووا

ماد در ماداگاسکار – صعود با شان ویلانووا

ماد در ماداگاسکار  ؛ کلیپی زیبا از دیواره نوردی در آفریقا

ماد در ماداگاسکار  ؛در ماه اوت سال ۲۰۱۵، Siebe Vanhee و Sean Villanueva برای یک ماجراجویی در توده Tsaranoro در جنوب ماداگاسکار جزیره آفریقایی راهی شدند . آنها را در مقابل یک دیواره صعود نشده قرار داشتند

تجربیات این دو ورزشکار را در کلیپ زیر مشاهده کنید