نانگاپاربات ، افق تازه صعودهای آلپی

نانگاپاربات ، افق تازه صعودهای آلپی

رضا شهلایی آغازگر  افقی تازه در صعودهای آلپی

«رضا شهلایی» ساعت ۲۱ به وقت ایران موفق به صعود  قله نانگاپاربات شد .

 اولین تلاش و صعود موفق

اولین تلاش و صعود موفق بر روی نانگاپاربات در تابستان ۲۰۱۷  توسط تیمی متشکل از «رضا شهلایی» کوهنورد ایرانی، ۳ کوهنوردی چینی و ۴ شرپای نپالی و یک راهنمای پاکستانی انجام شد.

این تیم ۳ شبمانی در کمپ ۱ و ۲ داشت و ۱۰ ژوئن ساعت ۲۱ به وقت محلی از کمپ ۳ در ارتفاع ۶۶۰۰ بدون وقفه به سمت قله حرکت کردند که بعد از ۲۲ ساعت برف کوبی سنگین روز ۱۱ ژوئن ساعت ۲۱ بر فراز قله نانگاپاربات ایستادند.

در این صعود راهنمای پاکستانی تیم را تا ارتفاع ۷۵۰۰ همراهی کرد.

قسمت حائز اهمیت این صعود این است که تیم مورد نظر تنها با ۳ کمپ و به صورت آلپی موفق به صعود قله نانگاپاربات شد.

ضمن اینکه تمام اعضای تیم به جز «رضا شهلایی» قبل از ورود به بیس کمپ و شروع ثابت گذاری ها قبلا مراحل هم هوایی خود بر فراز قلل هشت هزاری نپال پشت سر گذرانده بودند.

«رضا شهلایی» ساعت ۱۷:۲۵ به وقت ایران خبر صعود موفقیت آمیز خود به قله نانگاپاربات را از کمپ آخر به روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران مخابره کرد.

«رضا شهلایی» با این صعود به عنوان اولین کوهنورد ایرانی که به روش آلپی به یک قله هشت هزاری صعود کرده است، شناخته شد. او با این صعود دریچه ای تازه در کوهنوری ایرانی باز کرد.

۲۹ اردیبهشت ایران به باشگاه هشت هزاری ها پیوست و عظیم قیچی ساز به عنوان اولین ایرانی، شانزدهمین انسانی شد که ۱۴ قله هشت هزاری را بدون اکسیژن مصنوعی صعود کرده است. اما این پایان افق کوهنوردی ایران و حضور ایران در ثبت رکوردهای جدید در عرصه صعودهای بلند نیست.

«رضا شهلایی» افق تازه ای را برای کوهنوردان ایرانی باز کرده است؛ صعود آلپی به قلل هشت هزاری.

«رضا شهلایی» در ۲۵ خرداد مصادف با ۱۵ ژوئن (دیشب) با ارسال پیامی از پاکستان اعلام کرد «همه کوهنوردانی که به قله نانگاپاربات صعود کردیم هم اینک سالم هستیم و امشب را در چیلاس به سر می بریم.»

شهلایی از بازگشت خود به ایران طبق برنامه ریزی های قبلی خبر داد.

 

نویسنده: فاطمه تیموری